PANEL SYARIAH

 1. Sistem urusniaga yang dijalankan oleh HPA melalui sistem MLMnya adalah menepati rukun-rukun dan syarat-syarat urusniaga yang ditetapkan oleh syariat Islam.
 2. Panel syariah tidak menemui pada zahirnya sebarang unsur-unsur yang bertentangan dengan ketetapan syarak.
 3. Sekaligus sistem MLM HPA tersebut pada dasarnya memenuhi ciri-ciri MLM SYARIAH yang diputuskan oleh panel syariah.
Maka dengan itu, panel syariah mengakui dan mengisytiharkan untuk ahli-ahli HPA khususnya dan umat Islam umumnya bahawa MLM HPA adalah berlandaskan syariat Islam dan layak dianggap terus berjalan selama MLM HPA mematuhi garis panduan MLM Syariah yang diputuskan oleh panel syariah.
Panel syariah berpesan kepada seluruh warga HPA samada yang terbabit dalam pengeluaran barangan atau penjualannya agar terus berkomitmen dengan syariah ALLAH, bertaqwa kepada-Nya serta sentiasa jujur an amanah.

BARISAN PANEL SYARIAH

 1. USTAZ AHMAD BIN ALI (M.A. USUL FIQH, Universiti al-Azhar. Bekas Pensyarah di UM, UIA dan Universiti Islam Brunei); Pengerusi Panel.
 2. USTAZ HASHIM BIN JASIN (B.A PENGAJIAN ISLAM,Universiti Baghdad)
 3. DR. MOHD NASIR HJ HAMID (PHD PENGAJIAN ISLAM UKM, Pensyarah UITM Arau)
 4. USTAZ BASRI ABDUL GHANI (M.A. EKONOMI ISLAM U.M., Pensyarah Ekonomi Islam UITM Arau)
 5. USTAZ MOHD NIZHO ABDUL RAHMAN (B.A. AL-AZHAR, M.A. AL-QURAN DAN SUNNAH UKM., Pensyarah UUM Sintok)
 6. USTAZ KHADAFI HJ ROFIE (B.A. AL-AZHAR, M.A. HADIS UKM, Pensyarah UUM Sintok)
 7. PROF. MADYA DR. ISHAK SULAIMAN (PHD HADITH DAN MUAMALAH, University of Wales U.K, Pensyarah U.M.)
 8. USTAZ HASAN ZAID RAMLI (B.A. AL-AZHAR, M.A. SYARIAH UKM., Pensyarah IPTS)
 9. USTAZ HASBULLAH ALI (B.A. AL-AZHAR, M.A. SYARIAH UKM., Pensyarah IPTS)
 10. USTAZ AHMAD ADNAN FADZIL (B.A. SYARI’AH AL-AZHAR, Dip. Dirasat Ulya (PRA M.A.) INSANIAH- ALAZHAR, Pengurus Pentadbiran HPA); Setiausaha Panel.
 11. Ustaz Ya Ali bin Dahaman @ Abdul Rahman, BA Al-Quran dan As-Sunnah (UKM), MA Perundangan Islam (UM), Bekas Pensyarah UiTM
Sijil-sijil perakuanHalal untuk produk HPA


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s